YouVersion Logo
Search Icon

Giê-rê-mi 23

23
Chồi Công Chính
1“Khốn cho những người lãnh đạo dân Ta—những người chăn chiên Ta—vì chúng làm tan tác và tiêu diệt bầy chiên của đồng cỏ Ta.” Chúa Hằng Hữu phán.
2Vì thế, đây là điều Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên, phán về những người chăn này: “Thay vì chăn giữ bầy chiên Ta và dẫn dắt chúng cách an toàn, các ngươi đã rời bỏ chúng và đưa chúng vào đường hủy diệt. Này, Ta sẽ đổ sự phán xét trên ngươi vì sự gian ác mà các ngươi đã làm với chúng. 3Ta sẽ tập họp các con còn sống sót của bầy Ta trong các xứ mà Ta đã lưu đày chúng. Ta sẽ đem chúng về ràn chiên, và chúng sẽ sinh sôi nẩy nở đông đúc. 4Ta sẽ đặt những người chăn xứng đáng để chăn giữ chúng, và chúng sẽ không còn sợ hãi nữa. Không một con nào bị mất hay thất lạc. Ta, Chúa Hằng Hữu, phán vậy!”
5Chúa Hằng Hữu phán: “Sắp đến thời kỳ,
Ta sẽ dấy lên một Chồi Công Chính
từ dòng Vua Đa-vít.
Người sẽ là Vua trị vì cách khôn ngoan.
Người sẽ đem công bình và chính trực đến trên đất.
6Và đây là danh hiệu của Người:
‘Chúa Hằng Hữu Là Đấng Công Chính của Chúng Ta.’
Trong ngày ấy Giu-đa sẽ được cứu,
và Ít-ra-ên sẽ hưởng thái bình an lạc.”
7Chúa Hằng Hữu phán: “Trong ngày ấy, khi người ta thề, họ sẽ không còn nói: ‘Thật như Chúa Hằng Hữu Hằng Sống, là Đấng đã giải cứu Ít-ra-ên ra khỏi Ai Cập,’ 8nhưng sẽ thề: ‘Thật như Chúa Hằng Hữu Hằng Sống, là Đấng đem Ít-ra-ên ở về quê hương, từ vùng đất phía bắc và từ các nước mà Chúa đã lưu đày.’ Lúc ấy dân chúng sẽ an cư lạc nghiệp tại quê hương mình.”
Phán Xét Các Tiên Tri Giả
9Lòng tôi tan nát vì các tiên tri giả,
xương cốt tôi rã rời.
Tôi loạng choạng như người say,
như người mất tự chủ vì rượu,
vì lời thánh của Chúa Hằng Hữu
đã phán nghịch cùng họ.
10Vì đất nước đầy dẫy bọn tà dâm,
và nằm dưới sự nguyền rủa.
Đất nước nó nằm trong sầu thảm—
ruộng vườn khô héo và cháy khô.
Vì chúng toàn làm những việc ác
và lạm dụng quyền hành.
11“Ngay cả tiên tri và các thầy tế lễ
cũng vô luân gian ác.
Ta thấy những hành vi hèn hạ của chúng
ngay trong chính Đền Thờ của Ta,”
Chúa Hằng Hữu phán vậy.
12“Vì thế, con đường chúng chọn
sẽ trở nên trơn trợt.
Chúng sẽ bị rượt vào bóng tối,
và ngã trên con đường ấy.
Ta sẽ giáng tai họa trên chúng
trong thời kỳ đoán phạt.
Ta, Chúa Hằng Hữu, phán vậy!
13Ta đã thấy các tiên tri Sa-ma-ri gian ác khủng khiếp,
vì chúng nhân danh Ba-anh mà nói tiên tri
và dẫn Ít-ra-ên, dân Ta vào con đường tội lỗi.
14Nhưng giờ đây, Ta thấy các tiên tri Giê-ru-sa-lem còn ghê tởm hơn!
Chúng phạm tội tà dâm và sống dối trá.
Chúng khuyến khích những kẻ làm ác
thay vì kêu gọi họ ăn năn.
Những tiên tri này cũng gian ác
như người Sô-đôm và người Gô-mô-rơ.”
15Vì thế, đây là điều Chúa Hằng Hữu Vạn Quân phán về các tiên tri ấy:
“Ta sẽ nuôi chúng bằng ngải cứu
và cho chúng uống thuốc độc.
Vì sự vô đạo từ các tiên tri Giê-ru-sa-lem
đã tràn lan khắp đất nước.”
16Đây là điều Chúa Hằng Hữu Vạn Quân phán bảo dân Ngài:
“Đừng nghe các tiên tri này khi chúng nói tiên tri với các ngươi,
chúng chỉ làm các ngươi hy vọng hão huyền.
Chúng nói mọi điều do chúng bịa đặt.
Không bởi lời của Chúa Hằng Hữu!
17Chúng bảo những người khinh lờn lời Ta rằng:
‘Đừng lo lắng! Chúa Hằng Hữu phán các ngươi sẽ được bình an!’
Chúng trấn an những người ngoan cố rằng:
‘Các ngươi sẽ không bị hoạn nạn!’ ”
18“Có ai trong số tiên tri này đứng trước mặt Chúa Hằng Hữu
để nghe những gì Ngài phán?
Có ai trong chúng quan tâm lắng nghe?
19Kìa! Cơn giận của Chúa Hằng Hữu phừng lên như cơn bão,
một trận bão trốt trùm đầu kẻ ác.
20Cơn thịnh nộ của Chúa Hằng Hữu sẽ không nguôi
cho đến khi Ngài thực hiện hoàn toàn ý định.
Đến ngày cuối cùng,
các ngươi sẽ hiểu mọi việc cách tường tận.
21Ta chưa sai chúng làm tiên tri,
chúng đã chạy quanh nhận nói cho Ta.
Ta chưa cho chúng sứ điệp nào,
chúng đã đi nói tiên tri.
22Nếu chúng đứng trước Ta và lắng nghe Ta,
thì chúng công bố lời Ta cho dân chúng,
và chúng đã khiến dân Ta ăn năn,
lìa bỏ con đường tội ác và việc gian tà.”
23Chúa Hằng Hữu phán: “Có phải Ta là Đức Chúa Trời ở gần
mà không phải Đức Chúa Trời ở xa sao?
24Có ai ẩn trốn vào nơi bí mật đến nỗi Ta không thấy được không?
Có phải Ta ở mọi nơi trong các tầng trời và đất?”
Chúa Hằng Hữu phán vậy.
25“Ta đã nghe các tiên tri này nói: ‘Hãy nghe điềm báo từ Đức Chúa Trời trong giấc mơ tôi thấy tối qua.’ Và chúng vẫn tiếp tục lợi dụng Danh Ta để nói điều giả dối. 26Chúng sẽ còn bịp bợm đến bao giờ? Nếu chúng là tiên tri, thì đó là tiên tri lừa gạt, khéo bịa đặt những gì chúng nói. 27Chúng âm mưu làm cho dân Ta quên Ta qua các chiêm bao chúng kể, giống như tổ phụ chúng đã làm để thờ lạy tà thần Ba-anh.
28Cứ để các tiên tri thuật chuyện chiêm bao,
nhưng ai có lời Ta, hãy truyền giảng lời Ta trung thực.
Phải phân biệt rơm rạ và lúa mì!”#23:28 Ctd lúa mì với rơm rác làm sao trộn lẫn với nhau?
29Chúa Hằng Hữu hỏi:
“Lời Ta chẳng giống như lửa thiêu đốt sao?
Hay như chiếc búa lớn
đập tan vầng đá sao?”
30Chúa Hằng Hữu phán: “Vì thế, Ta chống lại những tiên tri ăn cắp sứ điệp của nhau, rồi công bố rằng chúng đến từ Ta. 31Ta sẽ chống lại các tiên tri uốn ba tấc lưỡi lừa gạt dân rằng: ‘Đây là lời tiên tri đến từ Chúa Hằng Hữu!’ 32Ta sẽ chống lại các tiên tri giả tạo. Chúng trắng trợn rao giảng những chiêm bao giả dối để kéo dân Ta vào con đường lầm lạc. Ta chẳng bao giờ sai chúng hoặc chỉ định chúng, và chúng cũng không có sứ điệp gì cho dân Ta cả. Ta, Chúa Hằng Hữu, đã phán vậy!”
Lời Tiên Tri Giả và Những Tiên Tri Giả
33“Khi dân Ta, tiên tri, hay thầy tế lễ hỏi con: ‘Có lời tiên tri nào từ Chúa Hằng Hữu đè nặng trên ông không?’ Con hãy đáp: ‘Gánh nặng gì? Chúa Hằng Hữu phán Ngài sẽ từ bỏ ngươi!’
34Nếu một tiên tri, một thầy tế lễ, hoặc một người nào nói: ‘Tôi có lời tiên tri từ Chúa Hằng Hữu,’ thì Ta sẽ trừng phạt người ấy cùng cả gia đình. 35Các ngươi có thể hỏi nhau: ‘Chúa Hằng Hữu giải đáp thế nào?’ hay ‘Chúa Hằng Hữu phán dạy điều gì?’ 36Nhưng đừng bao giờ nói đến ‘tiên tri từ Chúa Hằng Hữu.’ Vì người dùng lời ấy cho tâm địa của riêng mình, như vậy là xuyên tạc lời của Đức Chúa Trời chúng ta, Đức Chúa Trời Hằng Sống, Chúa Hằng Hữu Vạn Quân.
37Đây là điều các ngươi có thể hỏi tiên tri: ‘Chúa Hằng Hữu giải đáp thế nào?’ hoặc ‘Chúa Hằng Hữu phán dạy điều gì?’ 38Nhưng các ngươi cứ đòi họ đáp rằng: ‘Đây là lời tiên tri từ Chúa Hằng Hữu!’ Khi đó con hãy nói: ‘Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán: Vì các ngươi đã nói đến “lời tiên tri của Chúa Hằng Hữu,” dù Ta đã cảnh cáo các ngươi không được nói, 39thì Ta sẽ quên hẳn các ngươi. Ta sẽ tống ngươi khỏi mắt Ta và khỏi xứ#23:39 Nt Ta sẽ quên lửng các ngươi và quăng các ngươi ra xa mà Ta đã ban cho tổ phụ các ngươi. 40Ta sẽ quở phạt các ngươi và các ngươi sẽ mang ô nhục đời đời.’”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy