YouVersion Logo
Search Icon

Giê-rê-mi 17

17
Tội Lỗi và Hình Phạt của Giu-đa
1“Tội lỗi của Giu-đa,
tức tấm lòng cứng cỏi của chúng—
phải khắc bằng mũi kim cương trên bia lòng của chúng
và trên các sừng bàn thờ tà thần.
2Kể cả con cái chúng cũng đi phục vụ
tại các bàn thờ tà thần và trụ thờ A-sê-ra,
dưới mỗi gốc cây xanh
và trên mỗi đồi cao.
3Vậy, Ta sẽ phó núi thánh Ta—
cùng tất cả của cải và bảo vật các ngươi
và các tượng tà thần—
như bị kẻ thù tước đoạt,
vì tội lỗi các ngươi chất đầy trong xứ.
4Các cơ nghiệp Ta đã dành cho các ngươi
sẽ bị lấy khỏi tay các ngươi.
Ta sẽ khiến quân thù bắt các ngươi
đi phục dịch tại một xứ xa lạ.
Vì cơn giận Ta phừng lên như lửa
sẽ thiêu đốt mãi mãi.”
Sự Khôn Ngoan từ Chúa Hằng Hữu
5Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán:
“Đáng nguyền rủa cho người tin cậy loài người,
nương dựa sức mạnh của xác thịt
và trở lòng lìa bỏ Chúa Hằng Hữu.
6Chúng giống như thạch thảo trong hoang mạc,
không có hy vọng#17:6 Nt không thấy phước đến về tương lai.
Chúng sẽ sống trong hoang mạc cằn cỗi,
trong vùng nước mặn đồng chua.#17:6 Nt đất muối
7Nhưng phước cho người tin cậy Chúa Hằng Hữu
và chọn Chúa Hằng Hữu là nơi đặt hy vọng và sự tin cậy.
8Người ấy giống như cây trồng gần dòng sông,
đâm rễ sâu trong dòng nước.
Gặp mùa nóng không lo sợ
hay lo lắng vì những tháng dài hạn hán.
Lá vẫn cứ xanh tươi,
và không ngừng ra trái.
9Lòng người gian dối hơn mọi vật,
liều lĩnh gian ác.
Ai có thể biết tệ đến mực nào?
10Nhưng Ta, Chúa Hằng Hữu, dò xét tâm khảm,
và thử nghiệm trí óc.#17:10 Ctd tâm can
Ta sẽ báo ứng đúng theo nếp sống#17:10 Nt đường đi
và kết quả của hành động của mỗi người.”
Giê-rê-mi Tin Cậy nơi Chúa Hằng Hữu
11Như gà rừng lo nuôi đàn con không do trứng nó nở ra,
chỉ một thời gian rồi chúng bỏ đi hết.
Người làm giàu phi nghĩa sẽ mất của cải mình;
đến cuối cùng, họ sẽ trở nên nghèo nàn ngu dại.
12Còn chúng con thờ phượng nơi ngai Ngài—
ngai vĩnh cửu, chí cao, và vinh quang!
13Lạy Chúa Hằng Hữu, là niềm hy vọng của Ít-ra-ên,
tất cả ai trở mặt với Chúa đều sẽ bị hổ nhục.
Họ sẽ bị ghi tên trong bụi đất,
vì họ đã từ bỏ Chúa Hằng Hữu, là nguồn nước sống.
14Lạy Chúa Hằng Hữu, nếu Ngài chữa cho con, con sẽ được lành;
nếu Ngài cứu con, con sẽ được giải thoát.
Vì chỉ có Chúa là Đấng con tôn ngợi!
15Người ta chế giễu con:
“Ông nói gì về ‘sứ điệp của Chúa Hằng Hữu’?
Tại sao ông không làm ứng nghiệm những lời ấy?”
16Lạy Chúa Hằng Hữu, con không bỏ chức vụ mình
là chức vụ chăn dắt dân của Chúa.
Con không nài nỉ Chúa giáng cơn hình phạt.
Chúa đã biết rõ mọi lời con đã nói.
17Lạy Chúa Hằng Hữu, xin đừng để con khiếp sợ!
Chỉ có Chúa là nơi con trú ẩn trong ngày hoạn nạn.
18Xin Chúa làm cho những người hại con bị xấu hổ và khiếp đảm,
nhưng bảo hộ con khỏi xấu hổ và khiếp đảm.
Xin giáng trên họ ngày hoạn nạn.
Phải, xin giáng tai họa gấp bội trên họ!
Tuân Giữ Ngày Sa-bát
19Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán bảo tôi: “Hãy đi và đứng tại các cổng thành Giê-ru-sa-lem, trước hết là nơi cổng vua thường ra vào, rồi lần lượt đứng tại mỗi cổng thành. 20Và nói với dân rằng: ‘Hãy nghe lời Chúa Hằng Hữu, hỡi các vua của Giu-đa, toàn dân Giu-đa, và mọi người sống tại Giê-ru-sa-lem. 21Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán: Hãy lắng nghe lời cảnh báo của Ta! Đừng khiêng gánh hàng hóa vào cửa thành Giê-ru-sa-lem trong ngày Sa-bát. 22Đừng làm việc gì trong ngày Sa-bát, nhưng hãy giữ ngày thánh lễ. Ta đã truyền cho tổ phụ các ngươi điều ấy, 23nhưng chúng không nghe và không vâng lời Ta. Chúng ngoan cố khước từ lời khuyên dạy của Ta.
24Nhưng nếu các ngươi vâng lời Ta, Chúa Hằng Hữu phán, không khiêng gánh ra vào các cổng thành, cũng không làm việc trong ngày Sa-bát, và nếu các ngươi giữ ngày thánh, 25thì các vua và các quan sẽ được ra vào các cổng này mãi mãi. Con cháu Đa-vít sẽ luôn ngồi trên ngai trong Giê-ru-sa-lem. Các vua cùng các quan sẽ đi xe hay cỡi ngựa, cùng với người Giu-đa mà vào, và thành này sẽ tồn tại mãi mãi. 26Và từ các vùng chung quanh Giê-ru-sa-lem, các thành của Giu-đa và Bên-gia-min, và các vùng đồi phía tây, từ các vùng núi đồi và khu Nê-ghép, dân chúng sẽ mang dâng tế lễ thiêu và các sinh tế. Họ sẽ mang của lễ chay, trầm hương, và của lễ tạ ơn dâng tại Đền Thờ của Chúa Hằng Hữu.
27Nhưng nếu các ngươi không nghe lời Ta, không giữ ngày Sa-bát làm ngày thánh, và nếu các ngươi tiếp tục khiêng gánh hàng hóa qua các cổng thành Giê-ru-sa-lem trong ngày Sa-bát, thì Ta sẽ nhóm một ngọn lửa đốt cháy các cổng thành này. Ngọn lửa sẽ đốt luôn các cung điện, lâu đài Giê-ru-sa-lem, không ai dập tắt được.’”

Currently Selected:

Giê-rê-mi 17: KTHD

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy