Giê-rê-mi 13
KTHD

Giê-rê-mi 13

13
Đai Vải Nịt Lưng của Giê-rê-mi
1Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán bảo tôi: “Hãy đi mua một dây đai vải và thắt vào lưng, nhưng đừng giặt nó.” 2Vậy, tôi đi mua dây đai như Chúa Hằng Hữu phán dặn, và thắt vào lưng.
3Rồi Chúa Hằng Hữu cho tôi một sứ điệp khác: 4“Hãy lấy dây đai vải đang thắt đem đến Sông Ơ-phơ-rát. Hãy giấu nó trong hóc đá.” 5Tôi vâng lời, đem giấu dây đai tại Ơ-phơ-rát như Chúa Hằng Hữu đã dặn bảo.
6Sau đó một thời gian, Chúa Hằng Hữu phán bảo tôi: “Hãy trở lại Ơ-phơ-rát và lấy dây đai mà Ta đã bảo con giấu ở đó.” 7Vậy, tôi đến Ơ-phơ-rát và đào lên từ nơi tôi đã giấu dây đai trước kia. Nhưng dây đai đã mục và rã ra từng miếng. Dây đai không dùng được nữa.
8Rồi tôi nhận sứ điệp này từ Chúa Hằng Hữu: 9“Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán: Ta sẽ làm cho sự kiêu ngạo của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem mục nát như thế. 10Dân gian ác này không chịu nghe lời Ta. Chúng cứng đầu làm theo tư dục và thờ lạy thần tượng. Vì thế, chúng sẽ như một dây đai mục nát và vô dụng. 11Như dây đai thắt chặt vào lưng người, Ta đã cho Giu-đa và Giê-ru-sa-lem thắt chặt với Ta, Chúa Hằng Hữu phán vậy. Chúng là dân Ta, sự mãn nguyện của Ta, vinh quang của Ta, hương thơm của Danh Ta. Nhưng chúng chẳng vâng lời Ta.
12Con hãy bảo chúng: ‘Đây là điều Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên phán: Chúc tất cả bình của ngươi đều sẽ đầy rượu.’ Chúng sẽ đáp: ‘Dĩ nhiên! Những bình được tạo ra để chứa rượu!’
13Rồi con nói với chúng: ‘Không, đây là ý của Chúa Hằng Hữu: Ta sẽ khiến mọi người trong xứ này say sưa—từ vua đang ngồi trên ngôi Đa-vít đến các thầy tế lễ và các tiên tri, cả những dân thường của Giê-ru-sa-lem. 14Ta sẽ làm cho người này nghịch cùng người khác, ngay cả cha mẹ cũng nghịch với con cái, Chúa Hằng Hữu phán vậy. Ta sẽ không thương xót hay khoan dung hoặc tiếc nuối trước cảnh diệt vong của chúng.’”
Cảnh Cáo về Sự Kiêu Ngạo
15Hãy lắng nghe và chú ý!
Đừng kiêu ngạo, vì Chúa Hằng Hữu đã phán dạy.
16Hãy dâng vinh quang lên Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời ngươi
trước khi quá trễ.
Hãy nhận biết Ngài trước khi Ngài cho đêm tối phủ xuống ngươi,
để chân các ngươi vấp ngã và té nhào trên các vùng núi mù mịt.
Khi đó, các ngươi trông đợi ánh sáng,
nhưng Chúa biến nó ra bóng tối tử vong, dày đặc.
17Nếu các ngươi không nghe,
linh hồn Ta sẽ khóc thầm về sự kiêu ngạo các ngươi.
Mắt Ta sẽ đầm đìa giọt lệ
vì bầy chiên của Chúa Hằng Hữu đã bị bắt đi.
18Hãy nói với vua và mẹ người rằng:
“Xin xuống khỏi ngai mình
và ngồi trên đất,
vì vương miện vinh quang
sẽ sớm bị giựt lấy khỏi đầu các người.”
19Các thành Nê-ghép đã đóng chặt cổng,
không ai có thể mở ra được.
Toàn dân Giu-đa sẽ bị bắt đi như tù nhân.
Tất cả sẽ bị bắt đi đày.
20Hãy ngước mắt nhìn kỹ
những người đến từ phương bắc!
Bầy súc vật của các ngươi—
là bầy súc vật đẹp đẽ—
mà Chúa đã ban cho các ngươi đâu rồi?
21Các ngươi sẽ nói gì khi bị Chúa Hằng Hữu đoán phạt
và đặt các dân tộc liên minh cai trị các ngươi?
Nỗi đau đớn tột cùng sẽ bám chặt các ngươi,
như người đàn bà trong cơn chuyển dạ!
22Các ngươi sẽ tự hỏi:
“Vì sao các tai họa này xảy đến cho tôi?”
Chính vì tội lỗi nặng nề của các ngươi!
Đến nỗi vạt áo các ngươi bị tốc lên
và gót chân các ngươi bị giập.
23Người Ê-thi-ô-pi có thể đổi màu da của mình không?
Hay con beo có đổi được vằn nó không?
Nếu được thì các ngươi quen làm ác
có thể bắt đầu làm việc lành.
24“Vì thế, Ta sẽ rải các ngươi ra khắp nơi
như rơm rác bị gió sa mạc đùa đi.
25Đó là số phận các ngươi,
là hình phạt Ta dành cho các ngươi,
vì các ngươi đã quên Ta
và trông cậy sự giả dối,”
Chúa Hằng Hữu phán vậy.
26“Ta sẽ làm cho các ngươi bị trần truồng,
và phơi bày sự sỉ nhục ngươi.
27Ta biết rõ tội bội đạo,#13:27 Nt ngoại tình bất trung của các ngươi,
và tội thờ thần tượng ghê tởm của các ngươi trong đồng ruộng và trên đồi núi.
Hỡi Giê-ru-sa-lem, khốn cho các ngươi!
Bao giờ các ngươi mới được sạch tội?”

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.

Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại