Thẩm Phán 8:8

Thẩm Phán 8:8 KTHD

Rồi ông tiếp tục đến Phê-ni-ên, ông cũng hỏi xin bánh cho quân, nhưng cũng nhận được câu trả lời giống như vậy.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share