Thẩm Phán 8:6

Thẩm Phán 8:6 KTHD

Nhưng các thủ lãnh người Su-cốt đáp: “Hãy bắt Xê-bách và Xanh-mu-na trước, rồi chúng tôi sẽ đem bánh cho quân của ông ăn.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share