Thẩm Phán 8:33

Thẩm Phán 8:33 KTHD

Nhưng Ghi-đê-ôn vừa chết đi, người Ít-ra-ên trở lại phạm tội tà dâm bởi thờ cúng Ba-anh, chọn Ba-anh Bê-rít làm thần mình.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share