Thẩm Phán 8:29

Thẩm Phán 8:29 KTHD

Ghi-đê-ôn, con Giô-ách, quay về nhà mình.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share