Thẩm Phán 8:28

Thẩm Phán 8:28 KTHD

Vậy, Ma-đi-an bị Ít-ra-ên trấn áp, không còn ngất đầu lên được. Và đất nước Ít-ra-ên được thái bình trong bốn mươi năm, trong đời Ghi-đê-ôn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share