Thẩm Phán 8:27

Thẩm Phán 8:27 KTHD

Ghi-đê-ôn dùng vàng ấy làm thành một ê-phót để tại Óp-ra, thành ông đang ở. Người Ít-ra-ên kính thờ ê-phót ấy, và nó trở thành nguyên nhân gây cho Ghi-đê-ôn và gia đình ông vấp ngã.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share