Thẩm Phán 8:24

Thẩm Phán 8:24 KTHD

Tuy nhiên, tôi xin anh em một điều: Hãy đem cho tôi các vòng đeo tai anh em lấy được của địch.” (Quân địch là người Ích-ma-ên, tất cả đều đeo vòng vàng nơi tai.)
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share