Thẩm Phán 8:20

Thẩm Phán 8:20 KTHD

Rồi quay sang Giê-the, con trưởng nam mình, ông nói: “Hãy giết họ đi!” Nhưng Giê-the sợ nên không dám rút gươm, vì cậu chỉ là một thiếu niên.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share