Thẩm Phán 8:16

Thẩm Phán 8:16 KTHD

Rồi Ghi-đê-ôn bắt các trưởng lão của thành, cho họ một bài học, dùng gai gốc hoang mạc đánh phạt một trận.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share