Thẩm Phán 7:2

Thẩm Phán 7:2 KTHD

Chúa Hằng Hữu phán bảo Ghi-đê-ôn: “Quân ngươi đông quá! Ta không cho họ thắng Ma-đi-an đâu, kẻo họ tự phụ, cho rằng: ‘Chính tự sức họ đã cứu họ.’
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share