Thẩm Phán 7:16

Thẩm Phán 7:16 KTHD

Ông chia quân làm ba đội, mỗi đội 100 người và đưa cho mỗi người một cây kèn, một cái bình, trong bình có một cây đuốc.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share