YouVersion Logo
Search Icon

Y-sai 9

9
Hy Vọng trong Đấng Mết-si-a
1Tuy nhiên, thời kỳ tối tăm và tuyệt vọng sẽ không đến mãi mãi. Đất Sa-bu-luân và Nép-ta-li sẽ bị hạ xuống, nhưng trong tương lai, vùng Ga-li-lê của Dân Ngoại, nằm dọc theo đường giữa Giô-đan và biển, sẽ tràn đầy vinh quang.
2Dân đi trong nơi tối tăm
sẽ thấy ánh sáng lớn.
Những ai sống trên đất dưới bóng tối của sự chết,
một vầng sáng sẽ mọc lên.
3Chúa sẽ mở rộng bờ cõi Ít-ra-ên
và gia tăng niềm vui cho dân.
Lòng dân hân hoan trước mặt Chúa
như hân hoan trong mùa gặt
và như ngày phân chia chiến lợi phẩm.
4Vì Chúa đã đập tan ách đè nặng trên họ
và cái đòn khiêng trên vai họ.
Ngài đã bẻ gãy cây roi đánh họ,
như khi Ngài đánh bại quân Ma-đi-an.
5Mỗi đôi giày của chiến sĩ
và quân phục quân đầy máu trong chiến trận sẽ bị thiêu đốt.
Tất cả sẽ làm mồi cho lửa.
6Vì một Hài Nhi sẽ được sinh cho chúng ta,
một Con Trai được ban cho chúng ta.
Quyền tể trị sẽ đặt trên vai Người.
Và Người được tôn xưng là:
Đấng Cố Vấn, Đấng Diệu Kỳ, Đức Chúa Trời Quyền Năng,
Cha Vĩnh Hằng, và Chúa Hòa Bình.
7Quyền cai trị và nền hòa bình của Người
sẽ không bao giờ tận.
Người sẽ ngự trên ngai Đa-vít và trên vương quốc Người,
tể trị bằng công lý và thánh thiện cho đến đời đời.
Nguyện lòng nhiệt thành của Chúa Hằng Hữu Vạn Quân
sẽ thực hiện việc này!
Cơn Giận của Chúa Hằng Hữu Nghịch Cùng Ít-ra-ên
8Chúa đã phán nghịch cùng Gia-cốp;
sự đoán phạt của Ngài sẽ giáng xuống Ít-ra-ên.
9Người Ít-ra-ên và người Sa-ma-ri,
là những người kiêu căng và ngang bướng,
sẽ sớm biết sứ điệp ấy.
10Họ nói: “Chúng ta sẽ thay gạch đã đổ nát bằng đá đẽo,
và thay cây sung đã bị đốn bằng cây bá hương.”
11Nhưng Chúa Hằng Hữu sẽ mang quân Rê-xin tấn công Ít-ra-ên
và Ngài khiến tất cả kẻ thù của chúng nổi dậy.
12Quân Sy-ri từ phía đông,
và quân Phi-li-tin từ phía tây
sẽ hả miệng nuốt sống Ít-ra-ên.
Dù vậy, cơn giận của Chúa sẽ không giảm.
Tay Ngài sẽ vẫn đưa lên.
13Vì sau những trừng phạt này, dân chúng sẽ vẫn không ăn năn.
Họ sẽ không tìm cầu Chúa Hằng Hữu Vạn Quân.
14Vì thế, chỉ trong một ngày, Chúa Hằng Hữu sẽ cắt cả đầu lẫn đuôi,
cả cành lá kè và cây sậy.
15Những người lãnh đạo của Ít-ra-ên là đầu,
những tiên tri dối trá là đuôi.
16Vì những người lãnh đạo đã lạc lối.
Nên họ đã dắt dân vào đường hủy diệt.
17Đó là tại sao Chúa không ưa những thanh niên,
cũng không thương xót các quả phụ và cô nhi.
Vì chúng đều vô đạo và gian ác,
miệng chúng đều buông lời càn dỡ.
Nhưng cơn giận của Chúa Hằng Hữu sẽ không giảm.
Tay Ngài sẽ vẫn đưa lên.
18Sự bạo tàn sẽ cháy lên như ngọn lửa.
Thiêu đốt không chỉ bụi cây và gai gốc,
mà khiến cả khu rừng bốc cháy.
Khói của nó sẽ bốc lên nghi ngút tận mây.
19Đất sẽ bị cháy đen bởi cơn thịnh nộ của Chúa Hằng Hữu Vạn Quân.
Dân chúng sẽ làm mồi cho lửa,
và không ai biết thương tiếc dù là chính anh em mình.
20Họ sẽ cướp láng giềng bên phải mà vẫn còn đói.
Họ sẽ ăn nuốt láng giềng bên trái mà vẫn chưa no.
Cuối cùng họ sẽ ăn chính con cháu mình.
21Ma-na-se vồ xé Ép-ra-im,
Ép-ra-im chống lại Ma-na-se,
và cả hai sẽ hủy diệt Giu-đa.
Nhưng dù vậy, cơn giận của Chúa Hằng Hữu vẫn không giảm.
Tay Ngài sẽ vẫn đưa lên.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy