Y-sai 63:8

Y-sai 63:8 KTHD

Chúa phán: “Chúng là dân Ta. Chắc chắn chúng không bao giờ phản nghịch Ta nữa.” Và Ngài là Chúa Cứu Thế của họ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share