Y-sai 63:4

Y-sai 63:4 KTHD

Ta đã định ngày báo ứng trong lòng, và năm cứu chuộc của Ta đã đến.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Y-sai 63:4