Y-sai 63:18

Y-sai 63:18 KTHD

Dân thánh của Ngài mới sở nơi đền thánh này chưa bao lâu, mà quân thù đã dày xéo lên đền thánh rồi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share