Y-sai 63:13

Y-sai 63:13 KTHD

Đấng đã dìu dắt họ đi qua đáy biển ở đâu? Họ như ngựa phi trên hoang mạc không bao giờ vấp ngã.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share