YouVersion Logo
Search Icon

Y-sai 55

55
Mời Vào Sự Cứu Rỗi của Chúa Hằng Hữu
1“Có ai đang khát?
Hãy đến với Ta mà uống—
dù các con không có tiền!
Hãy đến, chọn rượu hay sữa—
tất cả đều được cho không.
2Sao phải chi tiền cho thực phẩm không làm các con mạnh?
Sao phải trả tiền cho thực phẩm chẳng làm các con no?
Hãy nghe Ta, và các con sẽ ăn thức ăn ngon.
Các con sẽ thỏa vui với những thức ăn béo bổ.
3Hãy đến gần và mở rộng đôi tai của các con.
Hãy lắng nghe, thì các con sẽ tìm được sự sống.
Ta sẽ kết giao ước đời đời với các con.
Ta sẽ cho các con hưởng tình yêu vững bền Ta đã hứa cho Đa-vít.
4Nhìn xem, Ta đã dùng người để bày tỏ quyền năng của Ta giữa các dân tộc.
Ta đã khiến người làm lãnh đạo giữa nhiều nước.
5Ta cũng sẽ ra lệnh các quốc gia mà con không quen biết,
và các dân tộc không biết con sẽ chạy đến phục tùng con,
vì Ta, Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời con,
Đấng Thánh của Ít-ra-ên, đã làm con được vinh quang.”
6Hãy tìm kiếm Chúa Hằng Hữu đương khi còn cơ hội gặp.
Hãy kêu cầu Chúa khi Ngài ở gần.
7Hãy bỏ những việc gian ác,
và loại các tư tưởng xấu xa.#55:7 Nt người gian ác
Hãy quay về với Chúa Hằng Hữu vì Ngài sẽ thương xót họ.
Phải, hãy trở lại với Đức Chúa Trời con, vì Ngài tha thứ rộng lượng.
8Chúa Hằng Hữu phán: “Ý tưởng Ta khác hẳn ý tưởng các con.
Đường lối các con khác hẳn đường lối Ta.
9Vì như các trời cao hơn đất bao nhiêu,
thì đường lối Ta cao xa hơn đường lối các con,
và tư tưởng Ta cao hơn tư tưởng các con bấy nhiêu.
10Như mưa và tuyết rơi từ trời xuống,
và ở lại trên đất để đượm nhuần đất đai,
giúp thóc lúa lớn lên,
cung cấp hạt giống cho người gieo
và bánh cho người đói,
11Thì lời của Ta cũng vậy,
Ta đã nói ra, sẽ sinh ra trái.
Nó sẽ thực hiện mọi điều Ta muốn
và hoàn thành mục đích Ta giao.
12Còn con sẽ sống trong hân hoan và bình an.
Núi và đồi sẽ cất tiếng hát trước con,
và mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay!
13Gai gốc sẽ nhường chỗ cho tùng bách.
Cây sim thay thế gai gốc.
Mọi điều này sẽ đem vinh quang cao quý về cho Danh Chúa Hằng Hữu;
và làm một dấu chỉ đời đời về quyền năng và tình yêu của Ngài không hề tuyệt diệt.”

Currently Selected:

Y-sai 55: KTHD

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy