Y-sai 54:6

Y-sai 54:6 KTHD

Vì Chúa Hằng Hữu đã gọi ngươi về từ sầu khổ— như gọi người vợ trẻ bị chồng mình ruồng bỏ.” Đức Chúa Trời ngươi phán vậy.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share