YouVersion Logo
Search Icon

Y-sai 52

52
Sự Giải Cứu cho Giê-ru-sa-lem
1Si-ôn, hãy vùng dậy! Vùng dậy!
Hãy mặc sức mạnh của ngươi!
Thành thánh Giê-ru-sa-lem, hãy mặc áo đẹp
vì những người ô uế và không tin kính sẽ không được vào thành nữa.
2Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy giũ bụi.
Hãy ngồi lên ngai.
Hỡi con gái Si-ôn, là kẻ bị tù,
hãy tháo xích khỏi cổ ngươi.
3Vì đây là điều Chúa Hằng Hữu phán:
“Khi Ta bán các con làm nô lệ
Ta không được trả tiền.
Nay Ta chuộc lại các con
cũng không cần tiền bạc.”
4Đây là điều Chúa Hằng Hữu Chí Cao phán: “Trước kia, dân Ta xuống ngụ tại Ai Cập, nhưng họ bị người A-sy-ri áp bức.” 5Chúa Hằng Hữu hỏi: “Bây giờ, tình trạng dân Ta sao lại thê thảm thế này? Tại sao dân Ta lại bị làm nô lệ và bị áp bức vô cớ? Những người thống trị la hét. Danh Ta bị sỉ nhục suốt ngày. 6Chính vì thế, Ta sẽ tỏ Danh của Ta cho dân Ta, và họ sẽ biết quyền lực của Ta. Rồi cuối cùng họ sẽ nhìn nhận rằng Ta là Đấng đã phán bảo họ.”
7Trên khắp núi cao đồi cả,
gót chân những người báo tin mừng,
tin mừng hòa bình và cứu rỗi,
tin về Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên tể trị!
8Hãy nghe, các người canh gác đang reo mừng ca hát
vì trước mỗi đôi mắt của họ,
họ thấy đoàn dân được Chúa Hằng Hữu đem về Si-ôn.
9Hãy để các tường thành đổ nát của Giê-ru-sa-lem hoan ca
vì Chúa Hằng Hữu đã an ủi dân Ngài.
Ngài đã khôi phục Giê-ru-sa-lem.
10Chúa Hằng Hữu đã ra tay thánh#52:10 Nt để trần cánh tay thánh quyền năng của Ngài
trước mắt các dân tộc.
Tận cùng trái đất sẽ thấy
chiến thắng khải hoàn của Đức Chúa Trời chúng ta.
11Hãy ra đi! Đi ngay và lìa bỏ xích xiềng nô lệ,
bất cứ nơi nào con đụng đến đều ô uế.
Hãy rời khỏi đó và thanh tẩy thân mình,
các con là người mang khí dụng của Chúa Hằng Hữu.
12Các con ra đi không cần vội vã
hay trốn tránh.
Vì Chúa Hằng Hữu sẽ đi trước các con;
phải, Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên sẽ đi sau bảo vệ các con.
Sự Đau Đớn của Đầy Tớ Chúa Hằng Hữu
13Này, Đầy Tớ Ta sẽ thịnh vượng;
Người sẽ được tôn trọng tán dương.
14Nhiều người ngạc nhiên khi thấy Người.
Mặt Người biến dạng không còn giống người nào,
và hình dạng Người không còn giống loài người nữa.
15Người sẽ tẩy rửa nhiều dân tộc.
Đứng trước mặt Người, các vua sẽ im thin thít.
Vì chúng sẽ thấy điều chưa nghe nói trước kia;
chúng sẽ hiểu những điều chưa bao giờ được nghe.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy