Y-sai 50
KTHD

Y-sai 50

50
1Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán:
“Có phải mẹ con bị đuổi đi vì Ta từ bỏ người?
Có phải Ta đã bán con làm nô lệ cho chủ nợ của Ta?
Không, con bị bán vì tội lỗi của con.
Và mẹ con cũng vậy, bị lấy đi vì tội lỗi của con.
2Tại sao khi Ta đến, không thấy ai cả?
Tại sao không ai trả lời khi Ta gọi?
Có phải vì Ta không có năng quyền để giải cứu?
Không, đó không phải là lý do!
Vì Ta có quyền quở biển thì nó liền khô cạn!
Ta có quyền biến sông ngòi thành hoang mạc với đầy cá chết.
3Ta có quyền mặc áo đen cho các tầng trời,
và phủ lên chúng một chiếc bao gai.”#50:3 Ctd áo vải thô (bận khi than khóc)
Đầy Tớ Vâng Lời của Chúa Hằng Hữu
4Chúa Hằng Hữu Chí Cao đã dạy tôi những lời khôn ngoan
để tôi biết lựa lời khích lệ người ngã lòng.
Mỗi buổi sáng, Ngài đánh thức tôi dậy
và mở trí tôi để hiểu ý muốn Ngài.
5Chúa Hằng Hữu Chí Cao đã phán với tôi,
và tôi lắng nghe.
Tôi không hề chống lại hay bỏ chạy.
6Tôi đưa lưng cho người ta đánh
và đưa má cho người ta tát.
Tôi không che mặt
khi bị người ta sỉ vả và nhổ vào mặt.
7Bởi vì Chúa Hằng Hữu Chí Cao giúp đỡ tôi,
tôi sẽ không bị sỉ nhục.#50:7 Nt hổ thẹn
Vì thế, tôi làm cho mặt mình cứng như kim cương,
quyết tâm làm theo ý muốn Ngài.
Và tôi biết tôi sẽ không bị hổ thẹn.
8Đấng cho tôi công lý#50:8 Nt Đấng xưng tôi là công chính sắp xuất hiện.
Ai dám mang trách nhiệm chống nghịch tôi bây giờ?
Người buộc tội tôi ở đâu?
Hãy để chúng ra mặt!
9Kìa, Chúa Hằng Hữu Chí Cao bên cạnh tôi!
Ai dám công bố tôi có tội?
Tất cả kẻ thù tôi sẽ bị hủy diệt
như chiếc áo cũ bị sâu ăn!
10Ai trong các ngươi kính sợ Chúa Hằng Hữu
và vâng lời đầy tớ Ngài?
Nếu ngươi đi trong bóng tối
và không có ánh sáng,
hãy tin cậy Chúa Hằng Hữu
và nương tựa nơi Đức Chúa Trời ngươi.
11Nhưng hãy cẩn thận, hỡi những người sống trong ánh sáng riêng
và sưởi ấm mình nơi lò lửa mình đã đốt.
Đây là phần thưởng ngươi sẽ nhận từ Ta:
Ngươi sẽ sống trong buồn rầu, đau đớn.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.