Y-sai 50:9

Y-sai 50:9 KTHD

Kìa, Chúa Hằng Hữu Chí Cao bên cạnh tôi! Ai dám công bố tôi có tội? Tất cả kẻ thù tôi sẽ bị hủy diệt như chiếc áo cũ bị sâu ăn!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share