Y-sai 50:11

Y-sai 50:11 KTHD

Nhưng hãy cẩn thận, hỡi những người sống trong ánh sáng riêng và sưởi ấm mình nơi lò lửa mình đã đốt. Đây là phần thưởng ngươi sẽ nhận từ Ta: Ngươi sẽ sống trong buồn rầu, đau đớn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share