YouVersion Logo
Search Icon

Y-sai 48

48
Dân Ương Ngạnh của Đức Chúa Trời
1“Hãy nghe Ta, hỡi nhà Gia-cốp,
các con được gọi bằng tên Ít-ra-ên,
và ra từ nguồn Giu-đa.
Hãy nghe, các con nhân danh Chúa Hằng Hữu mà thề,
và cầu khẩn Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên.
Các con đã không giữ lời hứa nguyện
2dù các con mang tên thành thánh
và tự cho là mình thuộc Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên,
Danh Ngài là Chúa Hằng Hữu Vạn Quân.
3Từ lâu Ta đã báo cho các ngươi những việc sẽ xảy ra.
Thình lình Ta hành động,
và tất cả điều báo trước của Ta thành hiện thực.
4Vì Ta biết các con cứng đầu và ngoan cố.
Cổ các con cứng rắn như sắt.
Trán các con cứng cỏi như đồng.
5Đó là tại sao Ta đã bảo các con những việc sẽ xảy ra;
Ta đã nói trước với các con những việc Ta sẽ làm.
Để các con không bao giờ nói: ‘Các thần của con đã làm.
Các tượng chạm và tượng đúc đã truyền như thế!’
6Các con đã nghe Ta báo trước và đã thấy lời Ta ứng nghiệm,
nhưng các con vẫn ngoan cố không chịu chấp nhận.
Giờ đây, Ta sẽ cho các con biết những điều mới lạ,
những việc bí mật, mà các con chưa nghe.
7Những việc hoàn toàn mới, không phải từ thời xưa.
Để các con không thể nói: ‘Chúng con đã biết từ lâu rồi!’
8Phải, Ta sẽ cho các con biết những việc mới hoàn toàn,
những điều các con chưa từng nghe.
Vì Ta biết rõ các con phản nghịch thế nào.
Các con đã được gọi như vậy từ khi sinh ra.
9Tuy nhiên, vì mục đích và vì Danh cao trọng của Ta,
Ta sẽ dằn cơn giận và không quét sạch các con.
10Này, Ta thanh luyện con, nhưng không phải như luyện bạc.
Đúng hơn là Ta thanh luyện con trong lò hoạn nạn.
11Ta sẽ giải cứu con vì chính Ta—
phải, vì mục đích của Ta!
Ta sẽ không để Danh Ta bị nhục mạ,
và Ta sẽ không nhường vinh quang Ta cho ai cả!”
Tự Do từ Ba-by-lôn
12“Hãy nghe Ta, hỡi nhà Gia-cốp,
Ít-ra-ên, dân Ta đã chọn!
Ta là Đức Chúa Trời, là Đầu Tiên và Cuối Cùng.
13Tay Ta đã đặt nền cho trái đất,
tay phải Ta đã giăng các tầng trời trên cao.
Khi Ta gọi các tinh tú,
chúng đều xuất hiện theo lệnh.”
14Có thần nào của các ngươi từng nói việc này?
Chúng dân! Hãy đến đây và lắng nghe:
Chúa Hằng Hữu đã chọn Si-ru làm đồng minh của Ngài.
Chúa sẽ dùng người để kết thúc đế quốc Ba-by-lôn
và hủy diệt quân đội Ba-by-lôn.
15“Ta đã báo trước: Chính Ta đã gọi Si-ru!
Ta sẽ sai người làm nhiệm vụ này và sẽ giúp người thành công.
16Hãy đến gần Ta và nghe điều này.
Từ lúc bắt đầu, Ta đã cho con biết thật rõ ràng việc sẽ xảy ra.”
Và bây giờ Chúa Hằng Hữu Chí Cao và Thần Ngài
đã sai tôi đến trong sứ điệp này.
17Đây là điều Chúa Hằng Hữu—
Đấng Cứu Chuộc, Đấng Thánh của Ít-ra-ên, phán:
“Ta là Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời các con.
Ta dạy các con để làm ích lợi cho các con
và dẫn các con vào con đường các con phải theo.
18Ôi, ước gì các con lắng nghe các mệnh lệnh Ta!
Các con đã được bình an như dòng sông êm đềm
và đức công chính các con tỏa ra như các đợt sóng đại dương.
19Dòng dõi con sẽ đông như cát bờ biển—
con cháu các con không thể nào đếm hết!
Các con sẽ không bị diệt trước mặt Ta,
hay tên các con không bị xóa khỏi dòng tộc.”
20Dù vậy, giờ đây các ngươi được tự do!
Hãy rời khỏi Ba-by-lôn và trốn xa người Canh-đê.
Hãy hát mừng sứ điệp này!
Hãy cất giọng loan báo đến tận cùng trái đất.
Chúa Hằng Hữu đã cứu chuộc đầy tớ Ngài,
là tuyển dân Ít-ra-ên.
21Dân Chúa không còn khát
khi Chúa dẫn dân Ngài qua hoang mạc.
Chúa đã chẻ đá,
và nước trào ra cho họ uống.
22Tuy nhiên, Chúa Hằng Hữu phán:
“Người ác không bao giờ được bình an.”

Currently Selected:

Y-sai 48: KTHD

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy