Y-sai 34
KTHD

Y-sai 34

34
Lời Tiên Tri cho Các Nước
1Hỡi các nước trên đất, hãy đến đây và nghe.
Hỡi đất và mọi vật trên đất hãy lắng nghe lời tôi.
2Vì Chúa Hằng Hữu phẫn nộ chống lại các dân tộc.
Cơn giận của Ngài nghịch cùng các quân đội của chúng.
Ngài sẽ tuyệt diệt chúng hoàn toàn,
để cho#34:2 Nt phó chúng bị tàn sát.
3Xác chết bị vất bừa bãi
và mùi hôi thối xông lên nồng nặc trên đất.
Các núi đồi sẽ đầy máu của chúng.
4Các tầng trời trên cao sẽ tan ra
và biến mất như cuộn giấy bị cuốn lại.
Các ngôi sao từ trời sẽ rơi rụng
như lá tàn úa từ dây nho,
hay như những trái sung khô héo.
5Gươm Ta đã hoàn tất công việc trên trời,
và sẽ giáng trên Ê-đôm
để đoán phạt dân tộc Ta đã tuyên án.
6Gươm Chúa Hằng Hữu dính đầy máu và mỡ—
là máu của chiên và dê,
với mỡ của chiên đực chuẩn bị cho tế lễ.
Phải, Chúa Hằng Hữu sẽ cho một cuộc tế lễ lớn tại Bốt-ra.
Chúa sẽ tạo một cuộc tàn sát lớn tại Ê-đôm.
7Dù một người mạnh như bò rừng cũng sẽ chết—
một người trẻ sẽ ngã gục cạnh chiến binh.
Cả xứ sẽ thấm đầy máu
và bụi đất sẽ thấm đầy mỡ.
8Vì đó là ngày của Chúa Hằng Hữu báo thù,
năm mà Ê-đôm phải trả lại mọi thứ cho Ít-ra-ên.
9Sông suối Ê-đôm sẽ biến thành nhựa chai,
và đất đai nó thành nhựa cháy.
10Cuộc đoán phạt Ê-đôm sẽ không bao giờ dứt;
khói bay lên cho đến đời đời.
Đất sẽ bị bỏ hoang đời này sang đời khác.
Không một ai sống ở đó nữa.
11Đó là nơi ở của nhím và bồ nông,
chim cú và quạ.
Vì Đức Chúa Trời sẽ đo xứ cách cẩn trọng;
Chúa sẽ đo xứ vì sự hỗn độn và tàn phá.
12Nó sẽ được gọi là Đất Trống Không,
và tất cả đám quý tộc sẽ biến đi.
13Gai gốc sẽ mọc lấp cung điện;
gai nhọn sẽ che các công sự.
Chốn đổ nát sẽ là nơi lui tới của chó rừng
và là nhà của chim cú.
14Tại đó, thú sa mạc sẽ trộn lẫn với linh cẩu,
chúng hú gọi suốt đêm.
Dê đực sẽ gọi đàn giữa đổ nát,
và ban đêm các loài thú kéo về nghỉ ngơi.
15Tại đó, chim cú sẽ làm ổ và đẻ trứng.
Chúng ấp trứng và bảo bọc con dưới cánh mình.
Diều hâu cũng sẽ tụ họp
mỗi lần một đôi.
16Hãy tìm sách của Chúa Hằng Hữu,
và xem những việc Ngài sẽ làm.
Không thiếu một con chim hay con thú nào,
và không một con nào lẻ cặp,
vì Chúa Hằng Hữu đã hứa điều này.
Thần của Ngài sẽ biến tất cả thành sự thật.
17Chúa đã đo đạc, chia đất,
bắt thăm cho mọi thú vật.
Chúng sẽ chiếm hữu mãi mãi
từ đời này sang đời khác.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.