Y-sai 32:5

Y-sai 32:5 KTHD

Trong ngày ấy, người ngu dại bất tín không được coi là cao quý. Bọn lừa đảo không được trọng vọng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share