Y-sai 32:18

Y-sai 32:18 KTHD

Dân tôi sẽ ở nơi bình an, trong nhà yên tĩnh. Họ sẽ được nơi an nghỉ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share