Y-sai 32:14

Y-sai 32:14 KTHD

Các cung điện và thành trì sẽ hoang vu và các thôn làng vốn đông đảo sẽ vắng vẻ. Các bầy lừa rừng sẽ nô đùa và bầy thú sẽ dạo chơi trên những pháo đài và tháp canh trống vắng
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share