Y-sai 31:7

Y-sai 31:7 KTHD

Tôi biết ngày vinh quang ấy sẽ đến khi mỗi người trong các ngươi trừ bỏ các tượng thần bằng vàng và hình tượng bằng bạc mà chính tay tội lỗi của các ngươi làm ra.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share