Y-sai 31:5

Y-sai 31:5 KTHD

Chúa Hằng Hữu Vạn Quân sẽ bay lượn trên Giê-ru-sa-lem và bảo vệ nó như chim bảo vệ tổ của mình. Chúa sẽ che chở và cứu vớt thành; Chúa sẽ vượt qua và giải nguy nó.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share