YouVersion Logo
Search Icon

Y-sai 2

2
Chúa Sẽ Cai Trị
1Đây là khải tượng mà Y-sai, con trai A-mốt, đã thấy về Giu-đa và Giê-ru-sa-lem:
2Trong những ngày cuối cùng,
ngọn núi nơi dựng Đền Thờ của Chúa Hằng Hữu
sẽ nổi danh hơn tất cả—
là nơi cao trọng nhất trên đất.
Nó sẽ vượt cao hơn các núi đồi,
và mọi dân tộc sẽ đổ về đó thờ phượng.
3Nhiều dân tộc sẽ đến và nói:
“Hãy đến, chúng ta hãy lên núi của Chúa Hằng Hữu,
đến nhà Đức Chúa Trời của Gia-cốp.
Tại đó Ngài sẽ dạy chúng ta đường lối Ngài
và chúng ta sẽ đi trong các nẻo đường Ngài.”
Vì luật lệ Chúa Hằng Hữu sẽ ra từ Si-ôn;
lời Chúa ra từ Giê-ru-sa-lem.
4Chúa Hằng Hữu sẽ phán xét giữa các nước
và sẽ hòa giải nhiều dân tộc.
Họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày,
và lấy giáo rèn lưỡi liềm.
Nước này sẽ không đánh nước khác,
cũng không luyện tập về chiến tranh nữa.
Cảnh Báo Ngày Phán Xét
5Hãy đến, hỡi con cháu Gia-cốp,
chúng ta bước đi trong ánh sáng của Chúa Hằng Hữu!
6Vì Chúa Hằng Hữu đã bỏ dân Ngài,
là con cháu của Gia-cốp,
vì họ đầy mê tín dị đoan của phương Đông,
và bói khoa cũng như người Phi-li-tin.
Họ còn kết ước với con cái các dân ngoại.
7Ít-ra-ên đầy dẫy bạc và vàng;
có của cải nhiều vô tận.
Đất của họ đầy ngựa;
và vô số chiến xa.
8Đất họ đầy thần tượng;
dân chúng thờ lạy vật mình tạo
do chính đôi tay mình làm ra.
9Vậy bây giờ, họ sẽ cúi xuống,
và tất cả sẽ hạ mình—
xin Chúa đừng tha thứ họ.
10Hãy chui vào trong hang đá.
Trốn mình dưới cát bụi
để tránh khỏi sự kinh khủng của Chúa Hằng Hữu
và uy nghi rực rỡ của Ngài.
11Sự tự cao của loài người sẽ hạ xuống,
và kiêu ngạo của loài người sẽ bị hạ thấp.
Chỉ một mình Chúa Hằng Hữu được tôn cao trong ngày phán xét.
12Vì Chúa Hằng Hữu Vạn Quân
có một ngày sửa trị.
Ngài sẽ trừng phạt người kiêu căng, ngạo mạn,
và chúng sẽ bị hạ xuống;
13Chúa sẽ hạ các cây bá hương cao lớn trên Li-ban
và tất cả cây sồi ở Ba-san.
14Chúa sẽ san bằng các ngọn núi cao
và tất cả đồi lớn;
15Chúa sẽ làm đổ sụp các ngọn tháp cao
và các thành lũy kiên cố.
16Chúa sẽ tàn phá tất cả tàu thuyền Ta-rê-si
và mọi con tàu lộng lẫy.
17Sự tự cao của loài người sẽ hạ xuống,
và kiêu ngạo của loài người bị hạ thấp.
Chỉ một mình Chúa Hằng Hữu được tôn cao trong ngày phán xét.
18Mọi thần tượng sẽ hoàn toàn biến mất.
19Khi Chúa Hằng Hữu đứng lên
làm trái đất rúng động,
con người sẽ bò xuống hang sâu.
Họ sẽ trốn trong các hang đá
để tránh khỏi sự kinh khủng Chúa Hằng Hữu
và uy nghi rực rỡ của Ngài.
20Trong ngày phán xét, họ sẽ ném các tượng vàng và bạc
mà họ đã tự làm cho mình để thờ.
Họ sẽ để các tượng thần của mình cho chuột và dơi,
21trong khi họ bò xuống hang động,
và trốn giữa các khe đá.
Họ cố gắng để tránh sự kinh khủng của Chúa Hằng Hữu
và uy nghi rực rỡ của Ngài
như khi Ngài đứng lên làm cho trái đất rúng động.
22Đừng tin cậy loài người.
Là loài chỉ có hơi thở trong mũi.
Họ có giá trị gì đâu?

Currently Selected:

Y-sai 2: KTHD

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy