YouVersion Logo
Search Icon

Y-sai 15

15
Tiên Tri về Mô-áp
1Đây là lời tiên tri về Mô-áp:
Chỉ trong một đêm, thành A-rơ sẽ bị hủy phá,
và thành Kia-mô-áp cũng bị hủy diệt.
2Dân của ngươi sẽ xô nhau chạy lên đền tại Đi-bôn để than khóc.
Chúng sẽ đến miếu tà thần mà kêu la.
Chúng sẽ than van cho số phận của Nê-bô và Mê-đê-ba,
tất cả đều cạo đầu và cắt râu.
3Chúng mặc bao gai đi thất thểu giữa đường phố.
Chúng khóc lóc, đổ nhiều nước mắt trên mỗi mái nhà và nơi phố chợ.
4Dân thành Hết-bôn và Ê-lê-a-lê sẽ kêu la;
tiếng của họ vang dội thấu Gia-hát!
Lính chiến Mô-áp đều than khóc thảm thiết.
Họ bất lực và run sợ.
5Lòng Ta khóc thương Mô-áp.
Người có thế lực trốn về Xoa và Ê-lát-sê-li-sia.
Vừa khóc vừa lên Lu-hít.
Tiếng thở than vang thấu Hô-rô-na-im.
6Nước sông Nim-rim khô cạn!
Đồng khô cỏ cháy.
Vườn tược tiêu điều;
không một cây xanh nào sống sót.
7Người tị nạn vơ vét được chút gì có thể đem theo,
rồi vượt qua khe Liễu chạy trốn.
8Tiếng khóc đau buồn vang dội khắp đất Mô-áp,
từ vùng biên giới đến tận Ê-la-im và Bê-ê-lim.
9Nước sông Đi-môn nhuộm đỏ máu người,
nhưng Ta vẫn còn thêm tai họa cho Đi-bôn!
Đàn sư tử sẽ rượt theo cắn xé những người sống sót—
là những người cố gắng trốn chạy
lẫn những người còn sót lại phía sau.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;