YouVersion Logo
Search Icon

Y-sai 14

14
Lời Tiên Tri về Vua Ba-by-lôn
1Nhưng Chúa Hằng Hữu sẽ đoái thương nhà Gia-cốp. Một lần nữa, Chúa sẽ chọn Ít-ra-ên như tuyển dân của Ngài. Chúa sẽ cho họ được định cư tại quê hương mình. Nhiều ngoại kiều sẽ hiệp với nhà Ít-ra-ên. 2Các nước trên thế giới sẽ giúp dân của Chúa Hằng Hữu hồi hương, và những ai đến sống trên đất họ sẽ phục vụ họ. Những ai đã bắt Ít-ra-ên làm tù binh sẽ bị bắt làm tù binh, và Ít-ra-ên sẽ thống trị những thù nghịch từng áp bức họ.
3Trong ngày phước hạnh ấy, Chúa Hằng Hữu sẽ cho dân Ngài an nghỉ, không còn đau khổ, bối rối, và bị chủ nô đày đọa nữa, 4các con sẽ hát bài ca này về vua Ba-by-lôn:
“Người quyền lực sẽ bị hủy diệt.
Phải, sự bạo ngược của ngươi sẽ chấm dứt.
5Vì Chúa Hằng Hữu đã bẻ cây gậy của kẻ ác,
và cây trượng của bọn thống trị.
6Là kẻ đã đánh đập các dân không ngừng,
và bạo ngược thống trị các nước trong cơn giận dữ
với sự ngược đãi hà khắc.
7Nhưng cuối cùng thế giới đều nghỉ ngơi và an bình.
Bấy giờ mọi người cất tiếng hoan ca!
8Cả đến các cây cao to nơi rừng xanh—
là cây thông và bá hương Li-ban—
cũng phải cất tiếng hát reo mừng:
‘Từ khi ngươi ngã xuống,
không ai còn lên đốn ta nữa!’
9Trong nơi của cõi chết xôn xao khi ngươi đến.
Các âm hồn của các lãnh đạo trên thế giới
và các vua hùng mạnh phải đứng dậy để gặp ngươi.
10Tất cả đều hỏi ngươi:
‘Bây giờ ngươi cũng yếu ớt như chúng ta!
11Sự hùng mạnh và quyền lực của ngươi đã bị chôn với ngươi.
Âm thanh của đàn hạc trong nơi ngươi sẽ ngưng.
Giòi sẽ làm đệm ngươi,
và sâu bọ làm mền đắp.’
12Hỡi sao mai, con trai của rạng đông,
sao ngươi từ trời ngã xuống!
Ngươi đã bị ném xuống đất,
ngươi là kẻ hủy diệt các nước trên thế giới.
13Ngươi tự nhủ trong lòng:
‘Ta sẽ lên trời và sẽ đặt ngai ta trên các ngôi sao của Đức Chúa Trời.
Ta sẽ ngự ngai ta trên núi tụ tập đông người,
trên những nơi cao nhất của phương bắc.
14Ta sẽ lên cao hơn các đám mây
và ta sẽ như Đấng Chí Cao.’
15Nhưng trái lại, ngươi sẽ bị đem xuống cõi chết,
tận đáy vực sâu.
16Những ai gặp sẽ nhìn ngươi chăm chú và hỏi:
‘Đây là kẻ có thể làm đảo lộn thế giới
và xáo trộn các quốc gia#14:16 Nt các vương quốc sao?
17Có phải đây là kẻ đã tàn phá thế giới
và khiến nó trở nên hoang vu?
Có phải đây là vua đã tiêu diệt các thành trên thế giới
và chẳng bao giờ phóng thích tù binh không?’
18Tất cả vua chúa các nước đều được an táng
long trọng trong lăng mộ của mình,
19nhưng ngươi sẽ bị ném khỏi mồ mả như một cành cây mục,
như xác chết bị giày đạp dưới chân,
ngươi sẽ bị vùi trong một nắm mồ tập thể
cùng những người bị giết trong trận chiến.
Ngươi sẽ bị quăng vào đáy huyệt.#14:19 Nt các hòn đá của vực thẳm
20Ngươi sẽ không được an táng với tổ tiên
vì ngươi đã tiêu diệt đất nước mình
và tàn sát dân mình.
Con cháu của người ác
sẽ không bao giờ được nhắc đến.
21Hãy giết các con của chúng!
Hãy để con chúng chết vì tội lỗi của cha chúng!
Chúng sẽ không còn dấy lên và hưởng đất,
xây thành khắp mặt đất nữa.”
22Đây là điều Chúa Hằng Hữu Vạn Quân phán:
“Ta, chính Ta sẽ đứng lên chống nghịch Ba-by-lôn!
Ta sẽ tiêu diệt những kẻ sống sót, con cháu nó và dòng dõi về sau.”
Chúa Hằng Hữu phán vậy.
23“Ta sẽ khiến Ba-by-lôn thành nơi ở của cú vọ,
đầy ao nước đọng và đầm lầy.
Ta sẽ quét sạch đất bằng chổi hủy diệt.
Ta, Chúa Hằng Hữu Vạn Quân đã phán vậy!”
A-sy-ri Suy Vong
24Chúa Hằng Hữu Vạn Quân đã thề:
“Chương trình Ta sẽ được thi hành,
ý định Ta sẽ được thực hiện.
25Ta sẽ đánh tan quân A-sy-ri khi chúng vào Ít-ra-ên;
Ta sẽ giẫm nát chúng trên ngọn núi Ta.
Dân Ta sẽ không còn là nô lệ của chúng
hay không cúi mình dưới ách nặng nề nữa.
26Đây là chương trình Ta ấn định cho cả đất,
và đây là cánh tay đoán phạt vung trên các nước.
27Vì khi Chúa Hằng Hữu Vạn Quân đã phán—
ai có thể thay đổi chương trình của Ngài.
Khi tay Ngài đã vung lên,
có ai dám cản ngăn?”
Phi-li-tin Sụp Đổ
28Lời tiên tri này đến với tôi vào năm Vua A-cha qua đời:
29Hỡi Phi-li-tin! Đừng reo mừng
khi cây roi đánh ngươi bị bẻ gãy—
tức vua tấn công ngươi bị chết.
Vì từ giống rắn ấy sẽ sinh ra nhiều rắn lục,
và rắn lửa độc để hủy diệt ngươi!
30Ta sẽ nuôi người nghèo trong đồng cỏ của Ta;
người túng thiếu sẽ nằm ngủ bình an.
Còn như ngươi, Ta sẽ diệt ngươi bằng nạn đói
và những người sót lại của ngươi sẽ bị tàn sát.
31Hãy than van nơi cổng! Hãy kêu khóc trong các thành!
Hãy run sợ tan chảy, hỡi dân thành Phi-li-tin!
Một đội quân hùng mạnh sẽ đến như luồng khói từ phía bắc.
Chúng hăng hái xông lên chiến đấu.
32Chúng tôi phải nói gì với người Phi-li-tin? Hãy bảo chúng:
“Chúa Hằng Hữu đã vững lập Si-ôn.
Nơi ấy, người khổ đau của dân Ngài đã tìm được nơi trú ẩn.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy