Y-sai 13:6

Y-sai 13:6 KTHD

Hãy than khóc, vì ngày của Chúa Hằng Hữu gần đến— là thời gian hủy diệt của Đấng Toàn Năng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share