Y-sai 13:3

Y-sai 13:3 KTHD

Ta, Chúa Hằng Hữu, đã dành riêng những chiến sĩ cho nhiệm vụ này. Phải, Ta đã gọi những quân nhân mạnh mẽ thi hành cơn thịnh nộ của Ta, và họ sẽ hân hoan trong chiến thắng.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share