Y-sai 1:22

Y-sai 1:22 KTHD

Xưa được quý như bạc, mà nay trở nên cặn bã. Xưa rất tinh khiết, mà nay như rượu bị pha nước.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share