Ô-sê 9
KTHD
9
Ô-sê Công Bố Hình Phạt cho Ít-ra-ên
1Hỡi Ít-ra-ên,
đừng vui vẻ ca mừng như các dân tộc khác.
Vì ngươi đã bất trung với Đức Chúa Trời mình,
ngươi thích lãnh tiền công mãi dâm
và thờ phượng các thần trên mỗi sân đạp lúa.
2Vậy bây giờ những mùa thu hoạch sẽ không đủ nuôi ngươi.
Sẽ không có nho để ép rượu mới.
3Ngươi sẽ không còn ở trong đất của Chúa Hằng Hữu,
mà quay về Ai Cập,
và ngươi sẽ ăn những thức ăn ở A-sy-ri,
là những thức ăn nhơ bẩn.
4Ngươi sẽ không còn dâng lễ quán cho Chúa Hằng Hữu.
Không sinh tế nào của ngươi làm vui lòng Ngài.
Chúng sẽ bị nhơ bẩn, như bánh nơi nhà có tang.
Những ai ăn đều sẽ bị ô uế.
Họ có thể ăn bánh của riêng mình,
nhưng không được đem vào nhà của Chúa Hằng Hữu.
5Ngươi sẽ làm gì trong những ngày lễ?
Ngươi sẽ cử hành những ngày lễ của Chúa Hằng Hữu thế nào?
6Vì nếu ngươi chạy trốn sự tàn phá từ A-sy-ri,
Ai Cập cũng sẽ tiến đánh ngươi, và Mem-phi sẽ chôn thây ngươi.
Cây tầm ma sẽ thay cho bảo vật bằng bạc của ngươi;
gai gốc sẽ tràn đầy các trại của ngươi.
7Ngày thăm phạt Ít-ra-ên đã đến;
ngày báo thù cho dân này là đây.
Chẳng bao lâu Ít-ra-ên sẽ biết rõ.
Vì những hành vi và tội lỗi của ngươi quá lớn,
ngươi nói: “Các tiên tri là rồ dại
và người có thần linh là ngu muội!”
8Các tiên tri là người canh giữ Ép-ra-im cho Đức Chúa Trời của tôi,
đã gài bẫy hại người tại mọi nơi người đi.
Người đối diện với những thù nghịch ngay cả trong nhà của Đức Chúa Trời.
9Dân tôi làm những điều thối nát đồi bại
như họ đã làm trong thời Ghi-bê-a ngày xưa.
Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ quên.
Chắc chắn Ngài sẽ trừng phạt họ vì tội ác họ đã phạm.
10Chúa Hằng Hữu phán: “Hỡi Ít-ra-ên, khi Ta bắt gặp ngươi,
ngươi như trái nho tươi giữa đồng hoang.
Khi Ta thấy tổ phụ ngươi,
chúng như trái đầu mùa của cây vả.
Nhưng rồi chúng rời bỏ Ta đi lại với Ba-anh Phê-ô,
hiến thân cho điều ô nhục.
Chẳng bao lâu chúng trở nên ghê tởm,
ghê tởm như các thần chúng thờ phượng.
11Vinh quang Ép-ra-im như chim tung cánh bay xa,
vì không có trẻ con được sinh ra,
hoặc tăng trưởng trong lòng mẹ
hoặc ngay cả thụ thai nữa.
12Dù nếu ngươi có con đang lớn,
Ta cũng sẽ lấy chúng đi khỏi ngươi.
Đó sẽ là ngày kinh khủng khi Ta quay lưng
và bỏ ngươi cô độc.
13Ta đã nhìn Ép-ra-im được trồng như cây Ty-rơ tốt đẹp.
Nhưng giờ đây Ép-ra-im sẽ nạp con cái cho kẻ tàn sát.”
14Lạy Chúa Hằng Hữu, con có thể cầu xin gì cho dân Ngài?
Con cầu xin cho những dạ con không còn sinh đẻ
và những bầu ngực không còn sữa.
15Chúa Hằng Hữu phán: “Tất cả tội ác chúng bắt đầu tại Ghinh-ganh;
Ta bắt đầu ghét chúng tại đó.
Ta sẽ trục xuất chúng khỏi đất Ta
vì những việc gian ác chúng làm.
Ta không còn yêu thương chúng nữa
vì tất cả nhà lãnh đạo của chúng đều phản loạn.
16Người Ép-ra-im bị đánh đổ.
Rễ của chúng đã khô héo,
không còn sinh trái nữa.
Nếu chúng có sinh con,
Ta cũng sẽ giết đứa con chúng yêu quý.”
17Đức Chúa Trời tôi sẽ loại bỏ người Ít-ra-ên
vì họ không lắng nghe hay vâng lời Chúa.
Họ sẽ đi lang thang,
lưu lạc giữa các dân tộc.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.

Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại