Ô-sê 12
KTHD

Ô-sê 12

12
1Dân tộc Ép-ra-im ăn gió;
họ cứ đuổi theo gió đông suốt cả ngày.
Ngày càng lừa dối và bạo tàn;
họ kết liên minh vơi A-sy-ri,
trong khi đem dầu ô-liu để đổi lấy sự tiếp trợ từ Ai Cập.
2Bây giờ Chúa Hằng Hữu kết án nghịch Giu-đa.
Ngài sẽ trừng phạt Gia-cốp vì tất cả đường lối gian lận của họ,
và báo đúng theo việc họ đã làm.
3Dù trong lòng mẹ,
Gia-cốp đã nắm gót anh mình;
khi ông trưởng thành,
ông còn tranh đấu với Đức Chúa Trời.
4Phải, Gia-cốp đã vật lộn với thiên sứ và thắng cuộc.
Ông đã khóc lóc và nài xin ban phước.
Tại Bê-tên ông gặp Đức Chúa Trời mặt đối mặt,
và Đức Chúa Trời phán dạy ông:
5“Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời Vạn Quân,
Danh Ngài là Chúa Hằng Hữu!
6Vậy bây giờ, hãy quay về với Đức Chúa Trời ngươi.
Hãy giữ sự yêu thương và công chính,
và luôn luôn nương dựa vào Ngài.
7Nhưng không, dân chúng như thương buôn gian xảo
dùng cân giả dối—
chúng ham thích lừa gạt.”
8Ép-ra-im từng kiêu hãnh: “Ta giàu có rồi!
Ta thu thập cho mình nhiều của cải!
Không ai bắt ta về tội lừa đảo!
Lý lịch của ta trong sạch!”
9“Nhưng Ta là Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời ngươi,
Đấng giải cứu ngươi khỏi nô lệ Ai Cập.
Ta sẽ lại cho ngươi sống trong lều trại,
như trong ngày các ngươi giữ Lễ Lều Tạm hằng năm.
10Ta đã sai các tiên tri đến cảnh báo ngươi
bằng nhiều khải tượng và ẩn dụ.”
11Nhưng người Ga-la-át chứa đầy tội ác
vì họ thờ lạy thần tượng.
Và Ghinh-ganh cũng vậy, họ dâng tế bò đực;
bàn thờ của họ bị lật đổ thành đống đá vụn
trên các luống cày ngoài đồng ruộng.
12Gia-cốp trốn sang đất A-ram;
và Ít-ra-ên chăn bầy chiên để cưới vợ.
13Rồi bằng lời tiên tri
Chúa Hằng Hữu đã đem con cháu Ít-ra-ên ra khỏi Ai Cập;
và bằng lời tiên tri
họ được bảo vệ an toàn.
14Nhưng dân tộc Ép-ra-im
đã cố tình làm Chúa Hằng Hữu giận,
vì vậy Chúa Hằng Hữu của họ giờ đây sẽ xử họ tội chết
để báo trả tội ác của họ.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.

Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại