YouVersion Logo
Search Icon

Hê-bơ-rơ 10

10
Sự Hy Sinh của Chúa Cứu Thế Một Lần là Đủ
1Luật pháp Do Thái thời xưa chỉ là hình ảnh lu mờ của những việc tốt đẹp trong thời đại cứu rỗi. Sinh tế dâng lên hằng năm vẫn không thể khiến người dâng tế lễ trở nên hoàn hảo được. 2Nếu được, sao họ không chấm dứt việc dâng sinh tế? Vì nếu đã được sạch tội, lương tâm họ tất nhiên không còn cáo trách tội lỗi nữa.
3Trái lại, tội lỗi của họ vẫn được nhắc nhở hằng năm mỗi khi dâng tế lễ, 4vì máu của bò đực và dê đực không bao giờ loại trừ tội lỗi được. 5Bởi thế, khi xuống trần gian, Chúa Cứu Thế đã tuyên bố:
“Đức Chúa Trời chẳng muốn sinh tế hay lễ vật.
Nên Ngài chuẩn bị một thân thể cho tôi.
6Ngài cũng không hài lòng tế lễ thiêu
hay tế lễ chuộc tội.
7Bấy giờ, tôi nói: ‘Này tôi đến để thi hành ý muốn Chúa, ôi Đức Chúa Trời—
đúng theo mọi điều Thánh Kinh đã chép về tôi.’ ”#10:7 Thi 40:6-8
8Trước hết, Chúa Cứu Thế xác nhận: “Đức Chúa Trời chẳng muốn, cũng chẳng hài lòng sinh tế hay lễ vật, tế lễ thiêu hay chuộc tội” (mặc dù luật pháp Môi-se đã quy định rõ ràng). 9Sau đó, Chúa tiếp: “Này, tôi đến để thi hành ý muốn Chúa.” Vậy Chúa Cứu Thế đã bãi bỏ lệ dâng hiến cũ để lập thể thức dâng hiến mới. 10Theo ý muốn Đức Chúa Trời, Ngài đã dâng hiến bản thân làm sinh tế thánh chuộc tội một lần là đủ tẩy sạch tội lỗi chúng ta. 11Các thầy tế lễ Do Thái mỗi ngày cứ dâng đi dâng lại những sinh tế không thể nào loại trừ tội lỗi. 12Còn Chúa Cứu Thế chỉ dâng sinh tế chuộc tội một lần, nhưng có hiệu lực vĩnh viễn, rồi lên ngồi bên phải Đức Chúa Trời, 13đợi chờ các kẻ chống nghịch đầu hàng dưới chân Ngài. 14Nhờ dâng tế lễ chỉ một lần, Chúa làm cho những người sạch tội được thánh đời đời.
15Chúa Thánh Linh cũng xác nhận với chúng ta điều ấy. Ngài phán:
16“Đây là giao ước mới Ta sẽ lập
với dân Ta trong ngày đó, Chúa Hằng Hữu phán.
Ta sẽ ghi luật Ta trong lòng họ
và khắc vào tâm trí họ.”#10:16 Giê 31:33a
17Ngài lại hứa:
“Ta sẽ tha thứ các gian ác của họ,
chẳng còn ghi nhớ tội lỗi nữa.”#10:17 Giê 31:33b
18Một khi tội lỗi đã được tha thứ, việc dâng tế lễ chuộc tội không cần thiết nữa.
Đặc Quyền Đến Gần Chúa
19Do đó, thưa anh chị em, chúng ta được dạn dĩ vào Nơi Chí Thánh nhờ máu Chúa Giê-xu. 20Vì Ngài đã mở cho ta con đường sống mới mẻ xuyên qua bức màn, tức là thân xác Ngài. 21Ta đã có Thầy Thượng Tế quản trị cả nhà Đức Chúa Trời. 22Vậy, với tấm lòng thành và niềm tin vững chắc, ta hãy bước đến gần Đức Chúa Trời, vì tâm hồn được tẩy sạch khỏi lương tâm xấu và thân thể được tắm bằng nước tinh khiết.
23Chúng ta hy vọng chắc chắn nơi lời hứa của Chúa, vì Ngài luôn luôn thành tín. 24Cũng hãy lưu ý khích lệ nhau trong việc yêu thương, tương trợ và làm đủ các việc lành. 25Đừng xao lãng việc nhóm họp như một số người thường làm, nhưng hãy khích lệ nhau, nhất là lúc này, vì Chúa gần trở lại.
26Một khi đã biết rõ chân lý, nếu chúng ta còn cố ý phạm tội sẽ chẳng còn sinh tế nào chuộc tội được nữa, 27nhưng phải đợi chờ ngày phán xét kinh khiếp của Chúa và lửa hừng sẽ thiêu đốt người phản nghịch. 28Người phạm luật Môi-se phải bị xử tử không thương xót, nếu có hai, ba nhân chứng xác nhận. 29Vậy, hãy nghĩ xem, có hình phạt thảm khốc nào tương xứng với người giày đạp Con Đức Chúa Trời, coi thường máu giao ước đã tẩy sạch tội mình và sỉ nhục Chúa Thánh Linh là Đấng hằng ban ân cho con cái Ngài? 30Vì chúng ta biết Chúa dạy:
“Xét xử là phần việc Ta.
Ta sẽ báo ứng.”#10:30 Phục 32:35
Ngài phán tiếp:
“Chúa Hằng Hữu sẽ xét xử dân Ngài.”#10:30 Phục 32:36
31Sa vào tay Đức Chúa Trời Hằng Sống thật là kinh khiếp.
32Hãy nhớ lại ngày trước, lúc anh chị em mới tiếp nhận ánh sáng Chúa Cứu Thế, dù gặp nhiều gian khổ anh chị em vẫn kiên tâm chiến đấu. 33Có lúc anh chị em công khai chịu sỉ nhục, hoạn nạn; đến khi người khác phải chịu, anh chị em cũng vui lòng chia sẻ. 34Anh chị em cùng chịu gian khổ với người bị lao tù, vui lòng bị tước đoạt của cải, vì biết mình còn của cải vĩnh viễn tốt đẹp hơn.
35Đừng bỏ lòng tin quyết trong Chúa, vì nhờ đó anh chị em sẽ được phần thưởng lớn. 36Anh chị em phải kiên nhẫn làm trọn ý muốn của Đức Chúa Trời, rồi Ngài sẽ ban cho anh chị em mọi điều Ngài hứa.
37“Chẳng còn bao lâu nữa,
Đấng chúng ta chờ mong sẽ trở lại không chậm trễ đâu.
38Người công chính sẽ sống bởi đức tin.
Nếu ta thối lui, Chúa chẳng hài lòng.”#10:38 Ha 2:3-4
39Nhưng ta chẳng bao giờ thối lui, bỏ cuộc, để rồi bị hủy diệt. Trái lại, ta giữ vững đức tin để linh hồn được cứu rỗi.

Currently Selected:

Hê-bơ-rơ 10: KTHD

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy