Ê-xê-chi-ên 35:4

Ê-xê-chi-ên 35:4 KTHD

Ta sẽ phá đổ thành phố ngươi và khiến xứ sở ngươi phải hoang vắng điêu tàn. Khi đó, ngươi sẽ biết Ta là Chúa Hằng Hữu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share