Ê-xê-chi-ên 35:1

Ê-xê-chi-ên 35:1 KTHD

Chúa Hằng Hữu truyền sứ điệp này cho tôi
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share