Ê-xê-chi-ên 31
KTHD

Ê-xê-chi-ên 31

31
Sự Thất Bại của Ai Cập So Với A-sy-ri
1Vào ngày một, tháng ba,#31:1 Tháng Sáu năm 587 TCN năm thứ mười một đời Vua Giê-hô-gia-kin bị lưu đày, Chúa Hằng Hữu truyền sứ điệp này cho tôi: 2“Hỡi con người, hãy truyền sứ điệp này cho Pha-ra-ôn, vua Ai Cập, cùng tất cả con dân của vua rằng:
Các ngươi so sánh mình với ai?
3Các ngươi như nước A-sy-ri,
từng như giống cây bá hương tại Li-ban,
cành lá rậm rạp che bóng mát
và ngọn vươn cao lên đến mây xanh.
4Rễ đâm sâu xuống các mạch nước ngầm,
giúp cây mọc cao lớn và sum suê.
Nước chảy chung quanh như sông,
suối chảy gần cây xanh.
5Cây này vượt cao hẵn,
cao hơn tất cả các cây khác chung quanh nó.
Cây tươi tốt, cành lá rậm rạp
nhờ các mạch nước dưới đất.
6Chim chóc làm tổ trên cành,
và dưới tàng cây, thú vật sinh con.
Tất cả dân tộc lớn trên đất
đến cư ngụ dưới bóng của nó.
7Cây mạnh mẽ và xinh đẹp
với cành lá vươn dài,
vì rễ cây đâm sâu xuống
chỗ mạch nước.
8Không có cây bá hương nào trong vườn Đức Chúa Trời
có thể sánh với nó.
Cây bách cũng không sánh được nhánh nó;
cây hạt dẻ không bằng cành nó.
Không cây nào trong vườn Đức Chúa Trời
tươi đẹp bằng nó.
9Vì Ta ban cho cây này xinh đẹp,
và cho hoa lá nó tốt tươi,
nên tất cả cây cối tại Ê-đen,
là vườn của Đức Chúa Trời đều ghen tị.
10Vì thế, đây là điều Chúa Hằng Hữu Chí Cao phán: Vì nó trở nên kiêu căng và ngạo mạn, và vì nó cao hơn các cây khác, ngọn lên đến tận mây, 11nên Ta sẽ phó nó vào tay một nước hùng mạnh, nước này sẽ hủy diệt nó vì tội ác nó. Chính Ta sẽ đốn nó ngã. 12Quân đội nước ngoài—là sự kinh hoàng của các dân tộc—sẽ đốn nó ngã xuống nằm dài trên mặt đất. Nhánh cây gãy rơi khắp núi non, thung lũng, và sông ngòi. Dân cư dưới bóng nó sẽ bỏ đi và để nó nằm lại đó.
13Chim trời sẽ đến ở trên thân cây bị ngã,
và thú rừng đến nằm trên cành lá.
14Như thế, sẽ chẳng có cây của nước nào
còn hân hoan kiêu ngạo trong phồn vinh của nó,
dù nó vươn ngọn lên tận mây xanh
và rễ đâm sâu xuống nước.
Vì tất cả đều bị kết tội chết,
cùng đi xuống vực sâu của đất.
Chúng sẽ bị đẩy vào hồ
chung với những kẻ khác trên đất.”
15“Đây là điều Chúa Hằng Hữu Chí Cao phán: Ngày A-sy-ri xuống âm phủ, Ta sẽ khiến các suối sâu than khóc. Ta sẽ ngăn các dòng sông và làm khô cạn những dòng nước. Ta sẽ khiến Li-ban ảm đạm và cây cối nó héo tàn. 16Ta sẽ làm các dân tộc rúng động khi nghe tiếng nó ngã, vì Ta sẽ ném nó xuống âm phủ với những kẻ giống như nó. Mọi cây cối kiêu ngạo của Ê-đen, những cây xinh đẹp và tươi tốt nhất của Li-ban, những cây có rễ đâm sâu xuống nước, đều được an ủi nơi âm phủ khi thấy nó cũng vào đó. 17Những dân tộc liên minh cũng vậy, đều bị tiêu diệt và bị chết. Chúng đều đi xuống âm phủ—tức là những dân tộc đã sống dưới bóng của nó.
18Hỡi Ai Cập, ngươi sẽ so sánh sức mạnh và vinh quang ngươi với cây nào tại Ê-đen? Ngươi cũng sẽ bị ném xuống âm phủ cùng với những dân tộc này. Ngươi sẽ ở chung với những dân ngươi khinh bỉ, bị giết bằng gươm. Đây là số phận của Pha-ra-ôn và toàn dân của hắn. Ta, Chúa Hằng Hữu Chí Cao, đã phán vậy!”

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.

Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại