Ê-xê-chi-ên 28
KTHD

Ê-xê-chi-ên 28

28
Sứ Điệp cho Vua Ty-rơ
1Rồi Chúa Hằng Hữu truyền sứ điệp này cho tôi: 2“Hỡi con người, hãy nói cho vua Ty-rơ về sứ điệp của Chúa Hằng Hữu Chí Cao:
Vì lòng ngươi kiêu căng và tự nhủ: ‘Ta là thần!
Ta chiếm ngai của các thần giữa lòng biển cả.’
Nhưng ngươi là con người không phải là thần
dù ngươi khoác lác ngươi là thần.
3Ngươi cho rằng mình khôn ngoan hơn Đa-ni-ên
và ngươi biết hết các huyền nhiệm.
4Nhờ khôn ngoan và thông sáng, ngươi đã làm giàu,
thu bao nhiêu bạc vàng vào kho tàng.
5Phải, sự khôn ngoan của ngươi khiến ngươi giàu có
và sự giàu có của ngươi khiến ngươi kiêu ngạo.
6Vì thế, đây là điều Chúa Hằng Hữu Chí Cao phán:
Vì ngươi nghĩ ngươi khôn ngoan như thần,
7nên Ta sẽ khiến các dân tộc nước ngoài,
là những dân tộc hung tàn chống lại ngươi.
Chúng sẽ tuốt gươm chống lại sự khôn ngoan tuyệt mỹ của ngươi
và chà đạp vinh quang ngươi!
8Chúng sẽ đẩy ngươi xuống hố thẳm
và ngươi sẽ chết dưới lòng biển,
bị đâm nhiều thương tích.
9Ngươi còn dám khoác lác rằng: ‘Ta là thần!’
trước mặt bọn giết ngươi không?
Với chúng, ngươi không phải là thần,
mà chỉ là một con người!
10Ngươi sẽ chết như người không chịu cắt bì
trong tay người nước ngoài.
Ta, Chúa Hằng Hữu Chí Cao, đã phán vậy!”
11Rồi Chúa Hằng Hữu lại truyền sứ điệp này cho tôi: 12“Hỡi con người, hãy hát một bài ai ca về vua Ty-rơ. Hãy truyền cho vua sứ điệp của Chúa Hằng Hữu Chí Cao:
Ngươi là mẫu mực của sự toàn vẹn,
đầy khôn ngoan và xinh đẹp tuyệt mỹ.
13Ngươi vốn ở trong Ê-đen,
là vườn của Đức Chúa Trời.
Ngươi được trang sức bằng đủ thứ ngọc quý—
hồng mã não, hoàng ngọc, kim cương,
lục ngọc thạch, bạch ngọc, vân ngọc,
lam ngọc, bích ngọc, và ngọc lục bảo—
tất cả công trình mỹ thuật tuyệt đẹp này dành cho ngươi
và đều cẩn trên vàng ròng.
Chúng được ban cho ngươi
trong ngày ngươi được sáng tạo.
14Ta bổ nhiệm và xức dầu ngươi
làm thiên sứ hộ vệ.#28:14 Nt cherub bao phủ
Ngươi được tự do ra vào núi thánh của Đức Chúa Trời
và đi lại giữa các viên ngọc tinh ròng như lửa.#28:14 Có lẽ chỉ về các thiên sứ thánh
15Từ khi được sáng tạo,
ngươi làm việc gì cũng toàn hảo cả,
cho đến ngày điều ác bị phát giác trong lòng ngươi.
16Vì ngươi giàu quá nên lòng đầy hung ác bạo tàn
và ngươi phạm tội nặng.
Vì thế, Ta ném ngươi trong ô nhục
ra ngoài núi thánh của Đức Chúa Trời.
Ta trục xuất ngươi, hỡi thiên sứ hộ vệ kia,
từ giữa các viên ngọc tinh ròng như lửa.
17Lòng ngươi đầy kiêu ngạo
vì sắc đẹp ngươi.
Sự khôn ngoan của ngươi tan biến,#28:17 Ctd hư hỏng
vì ngươi chỉ thích sự xa hoa.
Vì thế, Ta đã quăng ngươi xuống đất đen,
để làm trò cười cho các vua chúa và lãnh tụ.
18Ngươi làm hoen ố các nơi thánh của mình
bởi lòng tội ác và buôn bán gian lận.
Vì vậy, Ta khiến cho lửa bốc cháy
từ công việc ác của ngươi,
Ta sẽ đốt ngươi ra tro trên mặt đất
cho mọi người quan sát ngươi thấy rõ.
19Những người quen biết ngươi sẽ kinh ngạc về số phận ngươi.
Ngươi sẽ đi tới chỗ tận cùng khủng khiếp,
và ngươi sẽ bị diệt vong.”
Sứ Điệp cho Si-đôn
20Chúa Hằng Hữu lại truyền cho tôi một sứ điệp khác: 21“Hỡi con người, hãy hướng mặt về thành Si-đôn và nói tiên tri chống nó. 22Hãy truyền cho người Si-đôn sứ điệp của Chúa Hằng Hữu Chí Cao:
Hỡi Si-đôn, Ta chống lại ngươi,
và Ta sẽ được vinh quang ở giữa ngươi.
Khi Ta đoán phạt ngươi,
và thể hiện sự thánh khiết giữa ngươi,
mọi người xem thấy sẽ biết Ta là Chúa Hằng Hữu.
23Ta sẽ giáng dịch bệnh chống lại ngươi,
và máu sẽ đổ đầy đường phố ngươi.
Cuộc tấn công sẽ đến từ mọi phía,
và Ta sai một đạo quân tiêu diệt ngươi.
Khi ấy, mọi người sẽ biết
Ta là Chúa Hằng Hữu.
24Ngươi và các nước lân bang không còn châm chích
và rạch nát Ít-ra-ên như gai rừng nữa,
dù trước kia các ngươi ghen ghét nó.
Vì khi ấy chúng nó sẽ biết
Ta là Chúa Hằng Hữu Chí Cao.”
Phục Hồi cho Ít-ra-ên
25“Đây là điều Chúa Hằng Hữu Chí Cao phán: Dân tộc Ít-ra-ên sẽ trở lại sống trên vùng đất của mình, là đất mà Ta đã ban cho Gia-cốp, đầy tớ Ta. Vì Ta sẽ tập hợp chúng lại từ các nước xa xôi mà Ta đã phân tán chúng. Ta sẽ tỏ cho các dân tộc trên thế gian thấy sự thánh khiết Ta giữa vòng dân Ta. 26Chúng sẽ bình an trong Ít-ra-ên, xây nhà và lập vườn nho. Và khi Ta trừng phạt các dân tộc lân bang đã thù ghét nó, khi đó chúng sẽ biết Ta là Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của chúng.”

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại