Ê-xê-chi-ên 10:4

Ê-xê-chi-ên 10:4 KTHD

Rồi vinh quang Chúa Hằng Hữu tỏa ra từ các chê-ru-bim cho đến cửa Đền Thờ. Đền Thờ được phủ đầy mây vinh quang, và sân trong chiếu sáng rực rỡ với vinh quang của Chúa Hằng Hữu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share