Ê-xê-chi-ên 1:9

Ê-xê-chi-ên 1:9 KTHD

Cánh của mỗi sinh vật nối với cánh của sinh vật sau nó. Lúc đi, chúng đi thẳng tới trước, không quay lại.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share