Ê-xê-chi-ên 1:27

Ê-xê-chi-ên 1:27 KTHD

Từ thắt lưng người ấy trở lên trông như kim loại lấp lánh, bập bùng như lửa. Và từ thắt lưng trở xuống như ngọn lửa thiêu, chiếu sáng chói lọi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share