Ê-xê-chi-ên 1:21

Ê-xê-chi-ên 1:21 KTHD

Khi các sinh vật tiến đi, các bánh xe cũng tiến theo. Khi các sinh vật đứng lại, các bánh xe cũng đứng lại. Khi các sinh vật bay lên, các bánh xe cũng bay lên, vì thần linh của các sinh vật ở trong các bánh xe.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share