Ê-xê-chi-ên 1:13

Ê-xê-chi-ên 1:13 KTHD

Các sinh vật trông giống như than lửa đỏ hay như đuốc cháy sáng, và ánh sáng phát ra chớp nhoáng tới lui giữa chúng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share